Firma Uni Light vedľa importu a predaja designových svietidiel ponúka taktiež služby spojené s návrhom osvetlenia interiéru a exteriéru. Po niekoľkých rokoch sa snaží naša spoločnosť pristupovať k jednotlivým zákazkám a klientom na báze individuálnej komunikácie, interakcie a porozumenia.

Školený team odborníkov, architektov je schopný vypracovať kompletný návrh osvetlenia od konzultácie, ideovej skice alebo štúdie, cez dokumentáciu, vizualizácie, až po konečnú prezentáciu na plátne alebo inou formou.

Na meradle spracovávaných projektov nezáleží, rozmedzie sa pohybuje od jednotlivých bytových jednotiek po hotely alebo stanice. K tvorbe návrhov využívajú naši projektanti softwarové zázemie, aké poskytuje AutoCad, ColorPlay, Relux alebo Dialux.